Certyfikat IFS 2014

04 marca 2014 roku firma Menii otrzymała certyfikat potwierdzający pozytywne przejście audyty IFS.

Jest to jednocześnie potwierdzenie podniesienia standardów produkcyjnych w zakładzie.


International Featured Standard (IFS) Food – czyli Międzynarodowy Standard Żywności powstał w celu przeprowadzania audytów dostawców produktów spożywczych, zarówno hurtowników jak i detalistów.

    • Dotyczy wyłącznie producentów żywności i firm pakujących produkty spożywcze.
    • Odnosi się do obszarów powstawania i obróbki produktów.
    • Wymogi dotyczą też miejsc, w których pojawić się może niebezpieczeństwo skażenia produktu podczas pakowania.


Standard powstał w odpowiedzi na rosnące wymagania konsumentów, dostawców i sprzedawców dotyczących przeprowadzania stałych kontroli jakości produktów i utrzymywania jej na wysokim poziomie. Do tego dochodziły również stale pojawiające się nowe wymogi prawne związane ze wzrostem globalizacji. Postanowiono stworzyć jednolity system oceny jakości, gwarantujący bezpieczeństwo produktów. Rozwiązanie to miało być znacznym ułatwieniem, zarówno dla detalistów, jak i dostawców.


IFS Food w przedsiębiorstwie daje możliwość wdrożenia tylko jednego standardu i programu, aby spełnić wymagania rynku globalnego. Ponadto IFS jest zgodny z wymaganiami certyfikacji bezpieczeństwa żywności nałożonymi przez Unię Europejską i GMO.


Certyfikat daje firmie możliwość znalezienia się w bazie jednostek certyfikowanych, do której wgląd mają znaczące sieci handlowe i zapewnia kontrolowanego dostępu do bazy dostawców. Posiadanie IFS pomaga w uniknięciu wielu niepotrzebnych kosztów związanych z dodatkowymi auditami i zmniejsza ich ilości do potrzebnego minimum. Natomiast same audity przeprowadzane są jedynie przez akredytowane jednostki certyfikujące i zatwierdzonych audytorów.

 

CIFS

MENII © 2018